Få hjelp av advokat når du trenger det!

Har du noen gang hatt et sårt behov for advokathjelp uten å helt forstå hvordan det fungerer og hvor mye det koster? Denne artikkelen vil forsøke å forklare deg litt om hvordan advokathjelp fungerer her i Norge.

Juridisk hjelp

Advokater i trondheim har en utdanning som gjør at det er eksperter på loven, i alle fall deler av lovverket som de kanskje har spesialisert seg innen. Det kan være felt som:

  • Strafferett
  • Skatt
  • Arv
  • Eiendom

Strafferett

I tilfelle du blir mistenkt av politi for å ha gjort noe ulovlig, vil du muligens ha behov for hjelp fra en advokat som er flink på strafferett. En slik advokat kjenner lovverket, prosedyren og systemet og kan, basert på kunnskap og erfaring, hjelpe deg til å komme best mulig ut av en vanskelig situasjon.

Skatt

Skatteunndragelse er kanskje sett på, med statens øyne, som verre enn drap og voldtekt. Derfor er det viktig å holde tunga rett i munnen når man skal fylle inn riktig informasjon i selvangivelsen, for seg selv og som med firma.  En advokat med skatt som ekspertise kan være til god hjelp hvis man vil tenke på å forebygge feil som kan bli katastrofale. Statens innkrevingssentral er ikke akkurat behjelpelige med å utvide fristen for innbetalt krav, hvis du har gjort en feil.

Arv og eiendom

Ofte kan det oppstå tvister når arv skal fordeles. Det kan være ser familiemedlemmer uenige i hvordan penger og materielle goder skal fordeles den i mellom, og med tanke på inkludering/ekskludering av noen nevnt i testamentet.

Eiendom kan være like vanskelig, ikke minst arv av eiendom. Det er mye man skal tenke på, reguleringer, bruksrett, sameie eller ikke. Da er advokathjelp noe av det aller beste en kan benytte seg av, og man kan komme godt ut av det, uten konflikter.

 

2016-12-09T20:40:50+00:00