Fysisk vold i Trondheim

Kanskje det er noe med arkitekturen i Trondheim som får innbyggerne til å bli mer primitive? Det ville i så fall vært mystisk, men for å avgjøre dette så må man nesten gå til bunns i det ved å påføre flere vitenskapelige metoder og en grundig prosess som vurderer alle faktorene. I første fase så burde man nok hatt et sterkt team med sterke individer fra Sør-Norge, da de mest sannsynlig vil klare å yte bedre samt at de ikke er forutinntatt. Det er ikke anbefalt å bruke forskere fra selve Trondheim i denne undersøkelsen på dette grunnlaget.

Dersom det ikke er mulig å finne kandidater fra Sør-Norge og du må velge personer fra Trondheim for å vurdere denne saken, så må det gjøres et grundig intervju, samt forskjellige kognitive tester for å bekrefte at vedkommende er en aktuell kandidat som ikke er altfor forutinntatt, dersom det gjøres så vil det muligens være ok.

Trondheim er en by full av glede og sorg, hva du vil oppleve når du besøker byen avhenger helt av hva du velger å gjøre i byen, dersom du drikker for meget alkohol så vil det være fare for at du kan få for mye av sorgen, noe som selvsagt ikke er bra. Alt handler nemlig om balanse, og det er derfor viktig at du ikke foretar deg noe som kan påvirke deg på en alvorlig negativ måte. Da dette kan ha negative effekter ikke bare for deg, men også for din familie og dine venner og eventuelt din partner eller barn dersom du er så heldig/uheldig at du har dette.

Personer i Trondheim er stort sett vennlige, men dersom du ikke oppfører deg på riktig måte og følger lokale normer og regler, så kan det fort skjære seg, spesielt dersom alkohol er involvert. Det er massevis av slåsskamper på byen i Trondheim, faktisk mer enn ellers i Norge, det er en av årsakene at det kan være utrygt å dra på byen i Trondheim. Det anbefales kun dersom man har kontroll på sitt alkoholinntak og klarer å begrense seg.

Dersom man blir for full så er det fare for at man kan komme i risikable situasjoner hvor verbal og fysisk vold kan oppstå, samt andre alvorlige situasjoner.

Vi i Trondheim ser flere slike tilfeller hver eneste helg. I løpet av et år, så er det ikke uhørt at det forekommer dødsfall, på grunn av idiotiske argumenter som utviklet seg til fysiske slåsskamper hvor politiet måtte involveres. Hver eneste helg så blir hovedsakelig unge menn kastet på glattcelle i Trondheim da de ikke klarer å håndtere sine følelser på en moden måte.

Vi som mennesker kan ofte være svært egoistiske, og det gjelder også for personer som bor i Trondheim. Innbyggerne som har bodd i Trondheim i flere generasjoner er ikke så veldig engasjert med å henge med innvandrere, og det har ført til at det har formet seg en ghetto lignende tilstand i deler av byen, hvor kun innvandrere bor. Det kan være ganske ukomfortabelt å vandre rundt i slike strøk, da du sannsynligvis ikke vil finne noen som snakker Norsk der, det vil kanskje føles litt ut som et annet land. Kanskje det vil føle mer ut som Tyrkia enn Trondheim.

Det er nå slik det er, innvandrere har flyttet til Norge av en grunn, og den årsaken er stort sett at de ikke har gode tilstander i hjemlandet sitt. Vi må lære oss å være rause og klare å dele landet vårt sammen med andre som har behov for hjelp. Det er ikke alltid en lett oppgave og det er et svært følelsesladet tema for mange, men det er uansett viktig at vi tar opp dette sammen, politiske debatter på NRK for eksempel er svært nyttig for å bringe denne diskusjonen til enkeltpersoner som har en mening, men er på vippepinnen og ikke vet helt om de vil foreta seg noe mer konstruktivt eller ikke. Trondheim er en by hvor det ikke lenger bare bor nordmenn, og det er noe man heller bør godta og omfavne, i stedet for å prøve å trekke seg unna.

2017-05-29T20:20:51+00:00