Hva er en advokat?

Har du noen gang funnet det selv i en situasjon hvor du er usikker på hvilke lover og regler som gjelder? Har du vært usikker på hvilke rettigheter du eller motparten din har? I dagens samfunn finnes det mange lover og regler å forholde seg til, og for de aller fleste er det umulig å holde orden på alle. Dette byr i mange tilfeller på problemer når en kommer ut for en situasjon hvor kunnskap om disse lovene er nødvendige å ha for å ordne opp i den aktuelle saken.

Det er i slike tilfeller at en tredjepart med store kunnskaper innenfor lovverk bør tre inn, og det er nettopp i slike tilfeller at advokater kommer til nytte. Advokater er folk som har spesialisert seg på lovene og reglene som er innad i landet de er bosatt i. Det kreves en lang og intellektuelt utfordrerne utdanning for å oppnå denne yrkestittelen. Advokater hjelper mennesker fra alle grupper av samfunnet til å gjøre utfallet av saken så få negative konsekvenser for personen eller selskapet / organisasjonen de hjelper. Dette gjelder ikke bare den som for eksempel får frastjålet båten sin, men også personen, eller personene, som stjeler det aktuelle båten fra eieren. En advokat som jobber for lovbryterens favør, kalles i de aller fleste tilfeller for en «forsvarer».

Som du sikkert skjønner, vil advokater være nyttig i de aller fleste situasjoner som innebærer at et eller flere lovbrudd blir begått av en eller flere personer. De kan være med på å definere hvem som har begått hvilke lovbrudd, hvilke strafferammer som gjelder i det aktuelle lovbruddet og hva utfallet i den eventuelle staffen bør være. Ofte jobber de for at denne straffen skal bli så liten som mulig.

advokater uten grenser

Hvilke typer advokater finnes det?

Det finnes mange ulike typer advokater, både i Norge og i andre deler av verden. På grunn av det brede omfanget lovverket i Norge tar for seg, er det vanskelig for hver enkelt advokat å skaffe seg full oversikt over alle aspektene lovverket i Norge omfatter. En ville i mange tilfeller stå i fare for å overse, glemme er tolke enkelte lover feil, og av den grunn være til mindre hjelp for personen eller selskapet som har kjøpt inn tjenester fra den aktuelle advokaten. Advokaten kan derfor stå i risiko for å pådra seg rykter om å være en dårlig advokat, og på denne måten få større vanskeligheter i sitt arbeid med å finne nye kunder og klienter til sitt arbeid. I noen tilfeller, ekstreme tilfeller, kan også advokaten stå i fare for å måtte skifte markedet å arbeide i på grunn av dette.

Det er derfor normalt at hver enkelt advokat spesialiserer seg innenfor et enkelt område av loven. Dette kan være områder som mord, dødsfall og tyverier. Det kan være dopingsaker, økonomisk kriminalitet, skattesvindel, arbeidssvindel, hærverk og mange andre. Spesialiseringsområdet kan spesifiseres enda et hakk videre, hvor en enkelt advokat som arbeider innenfor tyverier, for eksempel kan spesialisere seg innenfor tyverier som skjer i privatmarkedet. Advokaten vil på denne måten i de aller fleste tilfeller kunne gjøre en bedre sak for sin enkelte kunde, fordi han har større kunnskaper innenfor det aktuelle temaet saken består av.

For å gjøre grupperingen enklere for forbrukeren, deler en gjerne inn advokater i to ulikegrupper: De sivile advokatene, og de kriminelle advokatene. Sivile advokater jobber gjerne innenfor økonomi, skatt, arv og personskade. Med andre ord innenfor saker av mindre alvorlig karakter. Kriminelle advokater jobber, som navnet tilsier, gjerne innenfor saker der kriminalitet har en sentral rolle.

2017-05-29T20:20:52+00:00