Om Oss 2017-06-02T20:15:14+00:00

Hvorfor bli advokat

 

Å være advokat kan være et veldig spennende yrke. Man er i mye kontakt med mennesker og møter folk i alle tenkelige situasjoner. Mange ønsker å oppleve det adrenalinkicket det gir å arbeide som advokat, og ønsker et visst spenningsnivå, som advokatyrket kan gi, i livet. Advokatyrket kan for mange virke spennende og forlokkende nettopp på grunn av dette suget etter en spenningsfylt hverdag. En forsvarsadvokat vil møte mange krevende og tøffe situasjoner, og trenger å ha en iver etter å vinne. En advokat trenger å ha de rette verktøyene til å snakke på en overbevisende og autoritær måte. Man er nødt til å ha evnen til å få folk til å tro på en, og det hjelper særlig om man er en karismatisk person. Det holder ikke med en lang og krevende utdanning dersom man ikke er passende som person for jobbe, en advokat er nødt til å ha ben i nesa (Trondheim advokat).
I en forsvarssak ønsker man juryens empati og medfølelse og det gjelder da å snakke og opptre på en måte som vekker medlidende følelser hos juryen som dømmer den anklagede i en sak. I mange tilfeller kan dette virke på en svært urettferdig måte, da det kan få skyldige mennesker til å gå fri. Det er ikke alltid loven fungerer som den skal, og bevisene ikke holder, dersom man har grunn til å tro at en ugjerning ble begått uten at det ble gjort med vilje, eller om man tror at den anklagede har psykologiske problemer, og trenger annen behandling enn fengsel for at man skal unngå at forbrytelsen blir begått enda en gang. Det finnes derfor flere ulike straffer, og det er opp til advokaten å føre til at straffen blir minimal. En forsvarsadvokat skal sørge for at utkommet av en rettssak blir så mye som mulig til fordel for sin klient.